Smart Manufacturing Use Case

Poprawa wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) w segmencie towarów pakowanych

Poprawa wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) w segmencie towarów pakowanych

O KLIENCIE

 • Znaczący europejski producent maszyn dla rozlewni, świadczący również usługi serwisowe
 • Wydajność zakładu na poziomie 1,2 miliona butelek w jednej linii
 • Konieczność poprawy Wskaźnika Efektywności Wyposażenia (OEE) we wszystkich zakładach produkcyjnych w ramach umowy serwisowej
 • Pierwsze zakłady to ponad 300 maszyn o średnim wieku 20 lat

CELE KLIENTA

 • Poprawa wartości OEE dla wszystkich zakładów
 • Poprawa jakości wytworzonego produktu
 • Redukcja kosztów utrzymania
 • Zwiększenie produktywności oraz żywotności maszyn
 • Redukcja kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami

Wyzwania:

Klient produkuje i serwisuje maszyny, które działają bezpośrednio w ramach procesu produkcyjnego rozlewni

Bardzo wysokie koszty związane z nieplanowanymi przestojami (35 000 dolarów za godzinę)

Presja zwiększenia wydajności poszczególnych maszyn bez wzrostu kosztów

W liniach produkcyjnych duże zróżnicowanie maszyn, pod względem ich wieku oraz producentów, co generowało niespójności w dostępie do danych i protokołów komunikacji

Efekty wdrożenia:

Dzięki wykorzystaniu narzędzi wizualizacji danych od ralayera, klient miał możliwość identyfikacji problemów, a ich rozwiązanie zaowocowało prawie 11% poprawą wydajności zakładu i 8% poprawę jakości, dzięki wykryciu:

 

 • Dwóch punktów w zakładzie, których parametry były nieakceptowalne, co skutkowało niepotrzebnym buforowaniem.
 • Jednostki pakującej, której wypracowana wartość spadła poniżej akceptowanego poziomu.

 

Już trzy miesiące zbierania i analizy danych pozwoliły klientowi na identyfikację kluczowych obszarów dla wprowadzenia ulepszeń, które zaowocowały:

 

 • 30% redukcją kosztów utrzymania
 • 20% wydłużeniem czasu pracy maszyny
 • 2% wzrostem marży z działalności operacyjnej
improving OEE in bottling plant

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij poniższy formularz aby pobrać Use Case